Home

Achtergrond 342 x bekeken

Drie samenwonde personen vormen een meerrelatie voor fiscale afhandeling erfenis

Bij een erfenis kan vrijstelling worden verleent in geval van een “meerrelatie”of een “tweerelatie”. Van een tweerelatie kan echter enkel sprake zijn als verkrijger tot het tijstip van overlijden van erflater 5 jaar een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd en geen ander een dan kinderen tot 27 jaar hierin deelnamen.

Een verkrijger van een erfenis beroept zich op de vrijstelling behorende bij en tweerelatie als in artikel 32, lid 1 van de Successiewet: voor toepassing van de maximale vrijstelling van ƒ 587.573 behorende bij een tweerelatie heeft te gelden dat de verkrijger tot het tijdstip van overlijden samen met de erflater gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar en met geen ander dan met één of meer kinderen jonger dan 27 jaar van hen, of van hen beiden, een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd.

Volgens de rechter is er echter sprake van een meerrelatie. Belanghebbende heeft tot 18 april 1996 een gemeenschappelijk huishouding gevoerd met de erflater en de op genoemde datum overleden broer van de erflater. De erflater zelf is overleden op 16 april 2000. De verkrijger heeft dus niet tenminste vijf jaren uitsluitend met erflater een gemeenschappelijke huishouding gevoerd. Aan de eis van de meerrelatie is wel voldaan. De vrijstelling bedraagt derhalve ƒ 293.788 zoals ook door belastinginspecteur was toegepast. Het beroep is ongegrond.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem

Lees ook Mogelijkheden vrijstelling overdrachts- belasting bij bedrijfsoverdracht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.