Home

Achtergrond

Definitieve melkprijs 2002 De Zeven Provinciën: € 35,04

De definitieve melkrpijs over 2002 van Zuivelcoöperatie De Zeven Provinciën bedraagt 35,04 euro (inclusief 5,374 procent BTW) per honderd kilogram melk bij 4,461 procent vet en 3,477 procent eiwit. Dit is 5 eurocent meer dan de voorlopige melkprijs.

De in mei gepubliceerde voorlopige melkprijs bedroeg 34,99 euro per 100 kilogram melk. Met de nabetaling komt de prijs dus op € 35,04. In 2001 was de definitieve melkprijs 37,17 euro per 100 kilogram melk bij 4,477 procent vet en 3,471 procent eiwit.

Het verschil van 0,05 euro per 100 kilogram melk krijgen de melkveehouders in het voorjaar van 2004 uitbetaald samen met de nabetaling van het melkgeld 2003. Voor een melkveebedrijf met een quotum van 500.000 kilo, betekent dat een nabetaling van € 250,=.

De definitieve melkprijs 2002 is vastgesteld aan de hand van gegevens uit de jaarverslagen 2002 van de vijf indexondernemingen Arla Foods Denemarken, Belgomilk, Campina, Humana Milchunion en Nordmilch.

Toelichting berekening melkprijs

Basis voor de berekening van de melkprijs 2002 is de melkprijs van Friesland Coberco Dairy Foods 1999. Deze bedroeg toen 31,47 euro (exclusief BTW) of 33,34 euro (inclusief BTW) per honderd kilogram melk. Omgerekend naar de huidige vet- en eiwitgehaltes bedraagt deze nu 31,78 euro (exclusief BTW) per honderd kilogram melk. De basis (ex-BTW) wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde procentuele verandering (index) van de geraamde uitbetaalde melkprijs in 2002 ten opzichte van 1999 van de indexondernemingen (gecorrigeerd naar de gemiddelde vet- en eiwitgehaltes en -waarden 2002). Op grond van de gegevens bedraagt de index 104,64 procent.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.