Home

Achtergrond

Definitief akkoord over overname landbouwbedrijf

De problemen rondom bedrijfsovername in de agrarische sector zijn definitief vlotgetrokken. De waarde van het melkquotum blijft, zoals verwacht, buiten beschouwing. De agrarische jongeren, LTO en de agrarisch fiscaal adviseurs (VLB) gingen akkoord met een voorstel van het ministerie van Financiën.

In het nu bekrachtigde voorstel is vastgesteld dat de zogeheten restwaarde van melkquotum binnen het schenkings- en successierecht op nul wordt gezet. De afdracht aan de fiscus voor schenking en successie wordt hiermee voor melkveehouders bij bedrijfsovername sterk gereduceerd. Juist dit vormde een obstakel. De waarde van een agrarisch bedrijf zal nu worden bepaald door de waarde van de grond op te tellen bij de kasstroom van het bedrijf. Voor dit laatste worden de KWIN-waarden gebruikt. Over het totale bedrag mag vervolgens dertig procent worden afgetrokken.

Jehan Bouma, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), is opgetogen over de doorbraak. ”Wij denken dat het niveau van de afdracht voor schenking en successie nu geen drempel meer is het bedrijf over te nemen.” Omdat dit lange tijd onduidelijk was, zijn sinds 1 januari 2002 geen bedrijfsovernames meer afgerond. Bouma verwacht dat mogelijk duizend bedrijfsovernames definitief doorgang vinden.

Met het ministerie van Financiën is afgesproken dat eind 2004 een evaluatie van de regeling komt. Dan is er voldoende zicht op de praktische uitwerking.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.