Home

Achtergrond

Borgstellingsfonds voor de Landbouw gaat bijzondere borgstellingen verlenen

De Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw heeft het Besluit bijzondere borgstellingen gepubliceerd. Met ingang van 2004 kan het fonds bijzondere borgstellingen verstrekken aan landbouwbedrijven die niet alleen aan de wettelijke eisen voldoen, maar op aspecten als milieu, dierenwelzijn en diergezondheid aan te merken zijn als 'voorloperbedrijven'.

Via het Borgstellingsfonds kunnen landbouwbedrijven een borgstelling krijgen voor de terugbetaling van leningen die ze aangaan voor het vestigen, overnemen of verbeteren van hun bedrijf. De bijzondere borgstellingen moeten bijdragen aan de vernieuwing en herstructurering van specifieke agrarische sectoren. Bijzondere borgstellingen zijn alleen mogelijk voor bepaalde categorieën van investeringen:
* investeringen in Groen Label Kassen die voldoen aan de eisen in de bijlage bij de Regeling Groenprojecten 2002;
* aankoop van grond voor de uitoefening van glastuinbouw, op voorwaarde dat de kavel minimaal 80 meter breed is met een lengte-breedteverhouding van maximaal 2/1. Bij deze afmetingen kan de beste energie-efficiency worden behaald.

Verder is het bestaande Besluit Borgstellingsfonds voor de Landbouw aangepast. Nieuw is dat er voortaan minimum- en maximumbedragen gelden voor de lening waarop de borgstelling betrekking heeft. Het minimumbedrag is 90.000 euro en het maximum 450.000 euro. Het maximum is 1,2 miljoen euro voor bijzondere borgstellingen en voor jonge agrariërs onder de 40 jaar die zich voor het eerst als bedrijfshoofd vestigen. Nieuw is verder de eis dat het bancair aansprakelijk vermogen van de aanvrager minimaal 20% moet bedragen en voor bijzondere borgstellingen 15%. Daarnaast kan een aanvrager slechts één keer in de 2 jaar een aanvraag indienen. Voor bijzondere borgstellingen geldt verder nog dat deze in tegenstelling tot gewone borgstellingen ook mogelijk zijn voor achtergestelde leningen.

Meer informatie Besluit Borgstellingsfonds

Meer informatie Info en aanvraagformulieren voor het Borgstellingsfonds

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.