Home

Achtergrond

Afschrijvingstermijn melkquota en herinvesteringsreserve beter afstemmen

Door de verlenging van de afschrijvingstermijn van melkquotum kunnen veehouders in de problemen komen met de herinvesteringsreserve. Staatssecretaris Wijn van Financiën wil bezien of de afschrijftermijn voor quota en de termijn voor investeringen vanuit de herinvesteringsreserve beter op elkaar kunnen worden afgestemd

Dit bleek tijdens overleg met de Tweede Kamer over de nota Landbouw en fiscus. Wie volgend jaar melkquotum koopt, moet de aankoop over elf jaar afschrijven. Nu is dat nog acht jaar. Daarmee kunnen boeren die quotum kopen vanuit een herinvesteringsreserve niet aan de voorwaarden voldoen. Mede door de herinvesteringsregeling kon er buiten de aankoop van grond worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld melkquotum. Met de afschrijvingstermijn van 11 jaar zou deze mogelijkheid vervallen. Dit doordat dan niet meer wordt voldaan aan de regel dat er geïnvesteerd mag worden in iets anders dan grond, mits er binnen tien jaar wordt afgeschreven.

Wijn wuifde overigens de meeste bezwaren van de Tweede Kamer tegen de verlengde afschrijvingstermijn voor melkquota weg. Na 2005 wordt de afschrijftermijn immers telkens weer een jaar korter, zei hij. De melkquotering loopt af in 2015, zo is vooralsnog besloten in Brussel. Dus wie koopt in 2008 mag over 7 jaar afschrijven en zo verder.

Voor mestproductierechten en voor varkens en pluimveerechten gaat de belastingdienst ervan uit dat deze verdwijnen per 1 januari 2007. Tot die tijd mag de aankoop van deze rechten lineair worden afgeschreven, dus jaarlijks in gelijke delen van het aankoopbedrag. Premierechten die boeren ontvangen op grond van Brusselse steunregelingen zijn verhandelbaar, mits er een vorm van grondgebondenheid blijft. De rechten hebben een waarde in het economisch verkeer, maar hoeven volgens Wijn niet op de balans van het bedrijf worden geactiveerd. (Bron: Agrocount /Agd)Lees ook Wijziging afschrijvingstermijn productierechten heeft flinke fiscale gevolgen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.