Home

Achtergrond 224 x bekeken

Alpuro maakt verlies in 2008, maar winst in 2009

Kalfsvleesproducent Alpuro Group heeft in 2008 een verlies van 7,7 miljoen euro geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf.

De resultaten van Alpuro zijn daarmee weer even terug geweest op het niveau van 2006. Toen werd 7 miljoen verlies gemaakt, wat echter in 2007 herstelde. In dat jaar wist de kalverintegrate na enkele verliesjaren weer een kleine winst te maken. Een jaar later lukte dat dus niet, maar uit de cijfers van het bedrijf blijkt dat 2009 weer een positief jaar wordt.

Het verlies in 2008 ligt volgens Alpuro vooral aan een hogere kostprijs, onder andere door hoge zuivelprijzen. Zuivel is een belangrijke grondstof voor Alpuro. "Doordat wij in hoge mate zijn geïntegreerd werkt een kostprijsverandering relatief zwaar door in de resultaten", legt een woordvoerder uit. "Eind 2007, begin 2008 hebben we te maken gehad met hoge zuivelprijzen. Daardoor lag de kostprijs in 2008 veel hoger. Daarnaast heeft de invoering van de definitie kalfsvlees medio 2008 een drukkend effect gehad op de kalfsvleesprijzen."

Dat de resultaten in 2009 weer aantrokken heeft ook voor een belangrijk deel te maken met de kostprijs. "De prijs van zuivelgrondstoffen is eind 2008 gedaald. Daardoor is de kostprijs van onze afgemeste kalveren gedaald. Bij min of meer gelijkblijvende kalfsvleesprijzen heeft dit geleid tot een aanzienlijke resultaatsverbetering", legt de woordvoerder uit.

Winst over 2009

De winst over 2009 wordt geschat op 14 miljoen en ook 2010 is volgens Alpuro positief begonnen. Dit ondanks de ontkoppeling van de slachtpremies per 1 januari van dit jaar. Alpuro merkt de gevolgen hiervan, stelt de woordvoerder. "Er is eind vorig jaar extra geslacht en het aanbod van kalveren aan het begin van dit jaar was schaars. Daarnaast is naar een oplossing gezocht voor de premie, met als gevolg een hogere kostprijs."

2010 wordt hoe dan ook een belangrijk jaar voor Alpuro. Naar verwachting wordt namelijk dit jaar bekend of concurrent Van Drie het bedrijf over mag nemen van de mededingingsautoriteiten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.