Boerenleven

Achtergrond

Vandaag 28 jaar geleden: nieuwe regels quotahandel

Nieuwe regels waren nodig omdat het Europese Hof de bestaande beschikking Superheffing had afgeschoten.

Makelaars hadden 28 jaar geleden hun handen vol aan de afwikkeling van quotumtransacties waarvoor mondelinge afspraken waren gemaakt. Op 19 februari 1992 gingen namelijk de nieuwe regels in voor overdracht van melkquotum. Het ministerie wijzigde hiermee de Beschikking Superheffing 1988. Per hectare ging vanaf nu maximaal 20.000 kilo melk over en een veehouder mocht maximaal 5 hectare zonder melkquotum per melkprijsjaar verkopen.

Met deze nieuwe regels kwam een einde aan de onzekerheid over naderende nieuwe quotumregels. Nieuwe regels waren nodig omdat het Europese Hof had geoordeeld dat de bestaande beschikking Superheffing niet strookte met de Europese Richtlijn.

Wachten tot nieuwe regels officieel werden

De nieuwe regels zouden gaan gelden op basis van evenredigheid. Dit betekende dat een boer met een quotum van bijvoorbeeld 300.000 kilo melk en 30 hectare land, per hectare 10.000 kilo melk moest mee verkopen.

Tot er volledig zekerheid was over deze nieuwe regels, werd er alleen mondeling gehandeld, er kwam niks op papier. De meeste veehouders wachtten namelijk met transacties tot het ministerie de nieuwe regels officieel zou afkondigen. Dat was dus vandaag 28 jaar geleden.

Bedrijfsverplaatsing

Het bleek lastig om alle mondeling gemaakte deals concreet te krijgen. Zo was niet duidelijk om hoeveel transacties het precies ging en welke prijs ermee gemoeid was. Makelaars spraken elkaar hierin tegen. Maar wat een veel groter probleem was, was dat door de nieuwe regels bedrijfsverplaatsing zo goed als onmogelijk werd. Een veehouder mocht namelijk maximaal 5 hectare zonder quotum per melkprijsjaar verkopen. Een oplossing was niet voorhanden, volgens het ministerie stond de Europese richtlijn geen oplossingen toe. Uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten en vond iedereen zijn weg in de nieuwe wet- en regelgeving voor melkquota.

Dit artikel is te lezen in Boerderij Vandaag van woensdag 19 februari en is onderdeel van de rubriek Historisch.

Of registreer je om te kunnen reageren.