Boerenleven

Achtergrond 4 reacties

1993: Alternatief voor dure afdichting mestsilo‘s

Een ronde mestsilo zetten was al een forse investering geweest, een dure verplichte afdichting zagen boeren niet zitten. Ze kwamen met een alternatief.

Dat er begin jaren ’90 van de vorige eeuw iets moest om de vervluchtiging van ammoniak uit ronde mestsilo’s te voorkomen, dat was wel duidelijk. Maar wat? De overheid wilde een dichte kap, maar daar hing een prijskaartje aan. Die eis viel dan ook niet goed bij veel boeren.

Strokorst als alternatief

De irritatie zakte toen een strokorst als alternatief werd geopperd. Die was goedkoop en zou veel ammoniak ‘onder het deksel’ houden. Maar de toenmalige ministers Alders van Milieubeheer en Bukman van Landbouw zagen er niets in. Dat was tegen het zere been van boeren en hun belangenorganisaties. Daarom volgde nader onderzoek, de resultaten zouden op 12 februari 1993 bekend worden, vandaag 27 jaar geleden.

Het Landbouwschap riep dat Alders en Bukman de veehouderij onnodig op hoge kosten joegen

Maar nog voor het zover was, brachten de ministers opnieuw naar buiten dat ze de strokorst niet zagen zitten. Het Landbouwschap reageerde verontwaardigd en riep dat Alders en Bukman de veehouderij onnodig op hoge kosten joegen. De ministers lieten daarop weten dat er nog te veel onzekerheden waren om de strokorst te erkennen als volwaardige afdekmethode. De twijfels gingen over de mate waarin de ammoniakuitstoot zou verminderen en over de controlemogelijkheden. Een kap was van afstand te zien, voor een strokorst moest elke controleur persoonlijk over de rand kijken.

Voorlopig oordeel ‘niet te verteren’

Dit voorlopige oordeel, nog voor de presentatie van de onderzoeksresultaten, was ‘niet te verteren’, aldus het Landbouwschap. Ook de Landbouwmaatschappij Friesland-Flevoland (LMF) was not amused. Het zou de veehouderij een half miljard gulden kosten om de veertienduizend silo’s die nog open waren met een vaste kap af te dekken. Daartegenover zou een vermindering van de ammoniakuitstoot met maximaal een procent staan.

Er volgde veel juridisch gehakketak met als resultaat dat… de strokorst niet erkend werd als afdichting voor mestsilo’s.

Laatste reacties

 • WGeverink

  En het enige wat een dak doet is het regenwater uit de silo houden. Naarmate de mest in de silo omhoog gaat wordt de ammoniak en andere gassen naar buiten geduwd. Een dak heeft dus helemaal geen effect. Bovendien worden boeren door de overheid verplicht om te werken met dodelijke gassen waarvoor we in de olie om de drie jaar een hele week op cursus zouden worden gestuurd.

 • sjoerddehoop1

  Vanaf 1993 jaarlijks gemiddeld 1 dode boer, en een tiental mensen met gezondheidsschade en een nooit geregistreerd aantal dode landbouwhuisdieren als gevolg van giftige gassen. Op basis van verhalen van Rendac chauffeurs zijn het ook vele tientallen per jaar, maar er is geen effectieve registratie van.
  Iedere boer verzwijgt het liever.
  Het is heel jammer dat er vanuit het ministerie en door Wageningen nooit onderzoek is gedaan naar effecten om de mest te gaan behandelen met preparaten om de emissie van Ammoniak en tegelijk ook het ontstaan van de schadelijke gassen te voorkomen.
  Door de silokappen werd de agressieve werking op de siloranden en de kappen alleen maar erger waardoor de corrosie en slijtage ook nog groter werd. Silo's met een drijfdek hadden die problemen van corrosie veel minder.
  Jammer dat het zoveel levens heeft moeten kosten.

 • Soms

  Dat is de overheid ten voeten uit. "Lastig te controleren" werd ook gebruikt toen zodebemesters verplicht werden gesteld en bovengronds mest met water toedienen verboden werd, terwijl proeven van toen duidelijk lieten zien dat op veengrond de zodebemester schade aanrichtte en bovengronds met water juist extra grasgroei en daarmee minder verliezen, zeker op lange termijn.
  De silokap sloeg eveneens de plank mis omdat na enkele jaren geadviseerd werd om het mangat open te laten om goed te kunnen ventileren.
  Ik heb best respect voor overheden, maar het is jammer dat ze van veel praktijkzaken geen bal verstand hebben en geen vertrouwen in de sector. Zelfs niet als het een minister als boerendochter is.

 • farmerbn

  Ik heb geen respect voor de overheden. Telkens als ze zich ergens mee bemoeien gaat het fout en heeft de boer het gedaan. En het gaat niet alleen fout bij landbouw maar ook in het onderwijs, zorg en politie/ justitie.

Of registreer je om te kunnen reageren.