Boerenleven

Achtergrond 2 reacties

26 jaar geleden: verbod op BST in Nederland bleef gehandhaafd

Schadelijke effecten voor de koe door enorm opschroeven melkgift wogen zwaar.

Het zat eraan te komen. Op 11 december 1993 werd er nog verwoed over vergaderd en een paar dagen later verlengden de Europese landbouwministers het verbod op BST met een jaar. Bovine Somato Tropine, kortweg BST, is een hormoon dat de melkproductie bij koeien met wel 25% kan verhogen.

Veel bezwaren

In Amerika werd het wondermiddel royaal ingezet en de verwachting was halverwege de jaren zeventig dat Nederland snel zou volgen. Wat kon erop tegen zijn? Veel, zo vonden critici. Zo’n opgekrikte melkgift, dat kon niet goed zijn voor de koe. De fabrikant van BST, Monsanto, deed er vervolgens alles aan om te bewijzen dat het veilig was, maar de Nederlandse Dierenbescherming concludeerde het tegenovergestelde. Zij vlooiden allerlei onderzoeksrapporten door en noteerden dat injecties met BST leidden tot ernstige welzijnsproblemen, meer uierontsteking, onvruchtbaarheid en allerlei voortplantingsproblemen.

Vergoeding voor boeren

Monsanto zelf wees in de bijsluiter van BST inderdaad op een aantal van deze risico’s. Ook kon het gebruik leiden tot een lager geboortegewicht van kalveren en zelfs tot een toename van het percentage tweelingen. Opmerkelijk was dat Monsanto boeren een vergoeding bood als ze gebruik zouden maken van BST; hier konden ze de veearts van betalen als die nodig was. Volgens critici was dat om zich in te dekken tegen schadeclaims voor het geval BST onverhoopt toch tot problemen zou leiden.

Vrees voor toename melkplas

In Nederland maakte het toenmalige ministerie van Landbouw zich daar niet zo’n zorgen om. Wel was er vrees voor een toename van de melkplas. BST zou bovendien indruisen tegen het Europese landbouwbeleid dat gebruik van hormonen bij dierlijke productie verbood.

Uiteindelijk was iedereen het erover eens: BST mocht niet in Nederland en ook niet in Europa. In Amerika bleef het nog wel toegestaan.

Dit artikel is te lezen in Boerderij Vandaag van woensdag 11 december en is onderdeel van de rubriek Historisch

Laatste reacties

  • farmerbn

    En, hadden de critici gelijk? Wat is het verschil tussen 12.000 liter in 2019 en een verhoging van 10.000 naar 12.000 in 1993? Precies, 26 jaar!

  • Vhouder

    volgens mij gebruiken ze in Amerika het ook niet meer

Of registreer je om te kunnen reageren.