Boerenleven

Achtergrond

Kerst 2018: Opvolger Rick 5 jaar later

‘Mijn blik is verbreed’.

“Vergeleken met 5 jaar geleden is er qua omvang en bouwplan eigenlijk niets veranderd. Destijds huurden we grond bij. Nu doen we meer aan grondruil. Vier jaar geleden hebben we een oude machineberging vervangen voor een nieuwe loods. We hebben toen ook een nieuwe sorteerinstallatie gekocht, om klaar te zijn voor de toekomst.

Lees verder onder de foto.

Rick Vermue (30) woont in Startenhuizen (Gr.). Hij runt daar een akkerbouwbedrijf samen met zijn ouders. Het bedrijf omvat 71 hectare eigen grond, verder ruilen ze grond met andere bedrijven. Het bouwplan bestaat uit 48 hectare pootaardappelen, 20 hectare wintertarwe en 7 hectare suikerbieten. – Foto: Jan Willem Schouten

Gaswinning

De aardbevingen zijn bij ons in het gebied een belangrijk thema. De gaswinning zorgt voor bodemdaling. Dat is zeker iets waar we hier rekening mee moeten houden. Ter compensatie moet de afwatering goed gefaciliteerd zijn. We zijn daarvoor afhankelijk van andere partijen. Verzekeren tegen weersextremen zie ik niet zitten. Dat is in mijn ogen geen structurele oplossing, terwijl een goede afwatering dat wel is.

Zorgen over beleid middelen

Ten opzichte van 5 jaar geleden hou ik me als bedrijfsopvolger een stuk meer bezig met de ontwikkelingen in onze sector. Ik ben bewuster bezig met de positie van ons bedrijf en de omgeving. Mijn blik is verbreed. Het politieke landschap is in mijn ogen meer verdeeld geraakt, met meer groene partijen. Ik maak me soms zorgen over het beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen. Ik wil best minderen, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het product. We moeten geen oude middelen wegdoen voordat er nieuwe zijn.

Oneerlijke concurrentie

Ik sta zeker niet negatief tegenover duurzamer produceren en wil best extra stappen zetten, maar dan wel binnen een eerlijk speelveld. Ik ben bang voor oneerlijke concurrentie. Straks hebben we in Nederland met allerlei strenge eisen te maken, terwijl buitenlandse producten met residuen zo worden geïmporteerd.

Lees verder onder de foto.

Links Rick Vermue in de rubriek 'De Opvolger' 5 jaar geleden. Rechts nu. - Foto: Mark Pasveer en Jan Willem Schouten
Links Rick Vermue in de rubriek 'De Opvolger' 5 jaar geleden. Rechts nu. - Foto: Mark Pasveer en Jan Willem Schouten

Klik hier voor het artikel van 5 jaar geleden.

Bedrijf uitbreiden

De toekomst van de pootgoedsector zie ik positief in. We hebben een goede exportpositie. Wereldwijd blijft er vraag naar onze kwalitatief goede producten. Ik ga voorlopig op dezelfde voet verder. Misschien dat ik het bedrijf nog iets uit kan breiden. Het is de bedoeling dat ik het bedrijf over 5 jaar overneem. Mijn jongere broer en zus hebben geen ambities om ‘thuis’ aan de slag te gaan. Tijdens de oogsttijd helpt mijn broertje wel graag mee.”

Lees meer over het kerstthema ‘Opvolgers 5 jaar later’ op de kerstpagina van Boerderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.