Foto: Henk Riswick

Recordareaal zaadteelt groente

Areaal zaden voor vollegrondsgroenteteelt is sinds 2002 gegroeid naar recordhoogte van 2.240 ha.