Foto: Koos van der Spek

Gerststro vroeg van het land

Akkerbouwer Koos Naaijer uit het Groningse Scheemda heeft zijn gerststro bijzonder vroeg in de baal.

Foto's: Anton Dingemanse

Uien wapenen tegen wateroverlast

Om lucht in verslempte grond te brengen, bedacht Cees Smalheer een woeler om rijsporen los te maken.

DLG-Feldtage in teken van 2030

DLG-Feldtage in teken van 2030

De DLG-Feldtage in Bernburg-Strenzfeld stonden dit jaar in het teken van de plantenteelt anno 2030.

Foto: Anton Dingemanse

Peen nog laat gezaaid

Het wisselvallige weer heeft met name in het Zuidwesten de akkerbouwers behoorlijk parten gespeeld.

Foto: Sytze Bakker

Onkruidbestrijding met vuur

In teelten op ruggen is het steeds meer een werkwijze om voor opkomst het onkruid af te branden.