Foto: Anton Dingemanse

Peen nog laat gezaaid

Het wisselvallige weer heeft met name in het Zuidwesten de akkerbouwers behoorlijk parten gespeeld.

Foto: Konrad Moum

Drone haalt de koeien binnen

Konrad Moum in Snåsa melkt ongeveer 45 koeien met een robot en doet aan weidegang. Hij haalt de koeien soms...

Foto: Sytze Bakker

Onkruidbestrijding met vuur

In teelten op ruggen is het steeds meer een werkwijze om voor opkomst het onkruid af te branden.