Foto: Peter Roek

Centraal mengen fipronil-mest

Pluimveemest met te hoog fipronilgehalte mag op 1 centrale locatie worden gemengd met schone mest.