Door het onderzaaien van een vanggewas in mais worden meststoffen later in het seizoen beter benut en dat is goed voor de kringloop op het bedrijf. Foto: Hans Banus

Kringlopen in soorten en maten

Kringlooplandbouw staat volop in de belangstelling en levert voordeel op voor boer en milieu.