Hittestress tegengaan loont

Hittestress tegengaan loont

Hittestress geeft een neerwaartse spiraal in de energievoorziening van koeien. Goed bufferen helpt.