Hogere melkopbrengsten en lagere voerkosten zorgen voor een hoger saldo. - Foto: Lex Salverda

Saldo melkveebedrijf stijgt

Het saldo van een melkveebedrijf is in januari 2020 4% hoger ten opzichte van een jaar eerder.