Foto: Bert Jansen

EU-eierexport met de helft gestegen

De export van eieren en eiproducten steeg in het eerste kwartaal met bijna de helft ten opzichte van januari 2018.