Olifantsgras, een gewas waarvan de teelt in de VS in aanmerking komt voor biomassasubsidie.</p>
<p><em>Foto: Michel Zoeter</em>

VS steunt teelt van biomassa

Amerikaanse boeren kunnen subsidie krijgen als ze biomassa produceren, mits die niet eetbaar is voor mensen.

Meer mono-vergisting van mest

Meer mono-vergisting van mest

Het ministerie van Economische Zaken wil boeren stimuleren meer mest te vergisten en om te zetten in gas. Ook...