Vernieuwd productschap

Het Produchtschap Tuinbouw gaat op de schop. Een goede zaak. Opvallendste aan de reorganisatie is de sterke...

Dom besluit van PT

Vandaag presenteert het kabinet 18 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen voor de komende jaren. Geen...

Klap voor productschap

Het Productschap Tuinbouw zet in op modernisering’. Zo bracht dit meest verfoeide productschap zelf het nieuws...

Voor de muziek uit

De bloembollenhandel wacht de uitkomst van de draagvlakmeting van het Productschap Tuinbouw (PT) niet af.

PT eindelijk verstandig

Het Productschap Tuinbouw zal een tweede vergissing niet maken, en volgende week instemmen met steun aan de...

Eerste slag PT boegbeeld

Het lijkt een bijzonder goede match: een tuindersdochter met statuur en een ministerachtergrond die goed kan...