Een bloeiende akkerrand langs een landbouwperceel. Geert de Snoo ziet daarvoor graag meer ruimte. Foto: Peter Roek

'Verbind landbouw met natuur'

Geef de natuur op het boerenland meer ruimte en laat je verrassen. Daarvoor pleit bioloog Geert de Snoo.

Het grootste deel van de akkerbouwers vult de vergroeningseisen in met vang­gewassen. De laatst gezaaide mogen vanaf half december geploegd worden. Foto: Anton Dingemanse

Vergroening veelal via vanggewas

De Nederlandse akkerbouw heeft de vergroeningseisen in het nieuwe EU- landbouwbeleid goed in kunnen vullen. Voor...