De Vogel- en Habitatrichtlijn levert boeren veel beperkingen op in de bedrijfsvoering.

Natuurregels aan herziening toe

De klem die starre natuurregels boeren opleggen, moet weggehaald worden, betogen onder meer LTO en...

Melkveehouder Jan Jonkman

Megastap: van 60 naar 480 koeien

Melkveehouder Jan Jonkman in Mariënheem (Ov.) bouwt een stal met 480 plaatsen. Hij melkt nu 60 koeien. De...