Foto: Henk Riswick

Beeld graanmarkt nog rustig

Zowel op de termijnmarkten als in de fysieke graanhandel doen zich geen nieuwe ontwikkelingen voor.