Foto: Bart Nijs

Teleporc levert cent in

Met nog anderhalve week te gaan tot kerst neemt de kooplust van slachterijen duidelijk af.