POV-bestuurders Ingrid Jansen en Eric Douma - Foto: Peter Roek

POV op een haar na gereed

Per 1 januari start de POV-belangenbehartiging. Het nieuwe bestuur wordt de komende weken ingevuld.