Demonstratie niet-kerende grondbewerking. Als alternatief voor zware grondbewerking kan dit niet alleen energie besparen, maar ook de vastlegging van CO2 in de bodem verbeteren. - Foto: Bert Jansen

Vee en bodem spil in klimaatdebat

Drie cruciale vragen over landbouw en klimaat nader belicht, terwijl kabinet broedt op maatregelen.