Bolivia krijgt haven in Peru

Het Zuid-Amerikaanse Bolivia, dat nergens aan zee grenst, krijgt een haven in buurland Peru.

Brand!

Het masaal afbranden is begonnen. En daartegen is het dweilen met de kraan open. Zeker als de boete voor...

VN verklaren water tot mensenrecht

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het recht op schoon water in de Universele Verklaring van...

Maatschappelijk verantwoorde soja?

Vele organisaties vinden dat de Round Table Sustainable Soy niet ver genoeg gaat voor verantwoorde sojateelt....

Land van vrijheid én bureaucratie

Ik ging naar Bolivia vanwege een drang naar vrijheid, én om de bureaucratie te ontlopen. Bij dat laatste sloeg...

Pomp kapot, watersnood!

In Europa is er op dit moment op talloze plaatsen watersnood. Wij kregen van de week met het tegenovergestelde...

'Mercosur mag EU niet schaden'

De Europese Commissie mag onder strikte voorwaarden de handelsbesprekingen met de Mercosur-landen hervatten.

Klimaatconferentie erkent akkoord

De klimaattop in Kopenhagen is afgesloten zonder een wereldwijd aanvaard plan om de klimaatschommelingen en de...