Foto: Jan Willem Schouten

Bieten kwetsbaar voor insecten

Door het verbod op neonicotinoïden zijn veel aantastingen door insecten te zien in bieten.

Foto: Hans Prinsen

Band voor stevige bieten

Loonwerker Jos Van Kempen bedacht een alternatief voor cultuurbanden om bieten te zaaien.

Handwerk in de bieten in 1958 - Foto: Misset

Handwerk in de bieten

Met een zogenoemde bietenschep is de boer op de foto uit 1958 suikerbieten aan het lossen.