Sinds april is het verplicht om vrachtwagens uit te rusten met apparatuur die ook vaste mest kan registeren: een boardcomputer en modem in de cabine en een sensor op de trailer.

Overheid pakt mestfraude aan

Medio dit jaar gaan nieuwe, strengere regels gelden voor de mesthandel. Doel is om mestfraude verder aan te...

Lage drempel voor voercentrum

Lage drempel voor voercentrum

Marco van der Wind, Maarten Wolfswinkel en Walter Roubos raakten twee jaar geleden geïnspireerd door een spreker...

Puzzelen met resistente rassen

Puzzelen met resistente rassen

Met intensieve vrijwillige bemonstering en gerichte inzet van resistente rassen houdt pootgoedteler Gert Boomsma...