Akkerbouw

Partner

ElatusTM Era: hét nieuwe, krachtige graanfungicide

Met de toelating van Elatus Era hebben graantelers voor komend seizoen de beschikking over een nieuw en krachtig middel om het vlagblad langdurig te beschermen tegen ziekten.
Elatus Era

Dit product van Syngenta is breed toegelaten in granen; in winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, winter- en zomerrogge, triticale en spelt. Elatus Era bevat de nieuwe werkzame stof SolatenolTM in combinatie met prothioconazool. De combinatie van deze stoffen zorgt voor een zeer lange werking op vrijwel alle bladziekten, zoals Septoria, gele- en bruine roest, aarfusarium in tarwe, netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte en Ramularia in gerst.

Het ideale tijdstip voor de toepassing van Elatus Era is het moment van de vlagbladbespuiting, waardoor het blad langer gezond en groen blijft, wat een hogere opbrengst per hectare geeft.

Unieke eigenschappen

Elatus Era heeft, mede door de nieuwe actieve stof Solatenol, een aantal unieke eigenschappen die de graanteler praktische voordelen geeft. Zo heeft Solatenol een sterke en brede fungicidewerking. Dit wil zeggen dat vrijwel alle graanziekten zeer goed worden bestreden. Door de combinatie met prothioconazool is er sprake van zowel een curatieve als een langdurige preventieve werking. Elk graangewas wordt dus langdurig tegen ziekten beschermd.

Roest.

De stof Solatenol wordt na toepassing snel en zeer goed vastgelegd in de waslaag van het blad. Dit geeft een snelle, goede regenvastheid. Vanuit de waslaag wordt de werkzame stof langdurig herverdeeld naar het blad. Uniek ten opzichte van veel andere middelen is dat Solatenol veel gelijkmatiger in het blad verdeeld blijft, dus niet alleen richting de bladpunt wordt getransporteerd. Hierdoor blijft het gehele blad goed beschermd, alsook de belangrijke bladbasis waardoor water en voedingsstoffen naar de plant en suikers richting de aar worden getransporteerd. Uiteindelijk geeft dit alles langer en meer gezond groen blad, wat zorgt voor een hogere opbrengst.

Meeropbrengsten

Afgelopen drie seizoenen is Elatus Era uitgebreid getest in Nederland. Uit alle proeven in tarwe, uitgevoerd in diverse rassen onder variërende omstandigheden, blijkt dat Elatus Era, in vergelijking met concurrerende producten, in 72% van alle gevallen de hoogste opbrengst geeft. Gemiddeld 170 kilo meeropbrengst per hectare, met uitschieters tot meer dan 700 kilo per hectare meeropbrengst.

Ook in gerst geeft een bespuiting op het vlagblad een duidelijk groener gewas met een meeropbrengst die kan oplopen tot 400 kilo hectare. Gezien de meerjarige ervaringen kan worden gesproken van een zeer consistent resultaat, dus zekerheid voor de gebruiker.

Proefresultaten Elatus Era

Aandacht voor spuittechniek

In veldproeven met Elatus Era is ook specifiek aandacht besteed aan spuittechniek. Zo is speciaal onderzoek gedaan om te bepalen of de goede opname van het middel in het blad ook voordelen heeft voor de teler qua toepassingstechniek. In dit onderzoek zijn diverse 90% driftreducerende doppen vergeleken met gewone spuitdoppen. Ook is onderzocht wat het effect is van het gebruikte watervolume per hectare.

De uitkomsten van deze praktijkproeven laten extra zekerheid en gebruiksgemak voor de teler zien. Op het gebied van doppenkeuze is er geen verschil in ziektebestrijding of opbrengst tussen 90% driftbeperkende doppen en conventionele spuitdoppen. Dit geldt ook voor het spuitvolume per hectare. Dus telers die een lager watervolume willen gebruiken (150-250 liter per hectare) kiezen met Elatus Era voor extra zekerheid, gebruiksgemak en een hogere efficiëntie.

Advies Elatus Era:

 ✔   Voor tarwe is het advies Elatus Era toe te passen in de vlagbladbespuiting in een dosering van 1 liter per hectare.

✔   Bij gerst wordt qua advies onderscheid gemaakt tussen wintergerst (vaak een vol gewas met een hogere ziektedruk) en zomergerst.

     Wintergerst: in het vlagbladstadium 1 liter per hectare Elatus Era
     Zomergerst: in het vlagbladstadium 0,75 liter per hectare Elatus Era indien één ziektebestrijding wordt uitgevoerd, of 0,6 liter per hectare in het vlagbladstadium indien twee ziektebestrijdingen worden uitgevoerd.
     Combineer de vlagbladbespuiting in gerst bij voorkeur met een chloorthalonil-bevattend middel (onder andere Bravo Premium) tegen Ramularia, vanwege verminderde gevoeligheid van Ramularia voor diverse middelen.

Per teeltcyclus mag Elatus Era eenmaal worden toegepast. Bij de toepassing van Elatus Era op percelen grenzend aan oppervlaktewater, moeten 90% driftreducerende doppen worden gebruikt. De veiligheidstermijn voor de oogst is 42 dagen.

Meer informatie over Elatus Era vindt u op www.syngenta.nl