Akkerbouw

Partner

Voedingsstoffen beter benut bij soortenrijke groenbemesters

Een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem is essentieel om binnen de grenzen van de mest- en gebruiksnormen een hogere opbrengst te halen. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.

Ook in Duitsland wordt deze ‘dubbele winst’ nagestreefd. Er wordt gezocht naar systeemoplossingen met een efficiënte benutting van nutriënten. In meerdere regio’s in Duitsland zijn TerraLife groenbemestermengsels over een aantal jaren vergeleken met groenbemesters als monocomponent. Het is een intensief onderzoek op ongeveer 100 akkers in Duitsland, met het zwaartepunt in Niedersachsen.

Meer wortelgroei door interactie en concurrentie


  • Voedingsstoffen beter benut bij soortenrijke groenbemesters
  • Voedingsstoffen beter benut bij soortenrijke groenbemesters

Zoals uit bovenstaande afbeeldingen blijkt zijn er bij de vastlegging van bijvoorbeeld stikstof duidelijke verschillen tussen monocomponenten, eenvoudige mengsels en soortenrijke groenbemestermengsels. Hoe diverser de groenbemester is, hoe meer fotosynthese en wortelgroei ontstaat door interactie en concurrentie tussen de soorten.

Wat hier voor stikstof geldt, kan men ook voor andere nutriënten verwachten. Soortenrijke mengsels verbeteren niet alleen de bodem maar verminderen uitspoelingsverliezen en zorgen voor herbenutting van aanwezige voedingsstoffen.

Kies de juiste groenbemester

Groenbemester KompasWeten welke groenbemester bij uw bedrijf past? Ontdek het met het Groenbemester Kompas. Deze brengt u in een paar stappen bij de juiste keuze.

Uitnodiging TerraLife Kennisochtend 28 juni

TerraLife groenbemestermengsels zijn in opmars in Nederland en in Europa. De innovatieve mengsels met minstens vijf componenten verbeteren de bodemweerbaarheid en stimuleren het bodemleven.

DSV zaden nodigt telers en adviseurs uit om op Landgoed Zelder kennis te maken met de vele facetten van TerraLife. Vrijwel alle mengsels passen bij ‘vergroening’. Sommige mengsels passen bij een akkerbouw/vollegrond bouwplan maar er zijn ook mengsels voor een ruwvoer bouwplan. We delen onze kennis en ervaring graag met u. Het verbeteren van de bodemweerbaarheid is van cruciaal belang. Het klimaat lijkt steeds extremer te worden en de ziektedruk neemt toe.

Om 9.00 uur bent u welkom bij DSV zaden op Landgoed Zelder, Zelder 1, 6599 EG Ven-Zelderheide. De bijeenkomst telt mee voor spuitlicentieverlenging. U dient dan uiterlijk om 9.00 uur aanwezig te zijn.

Meer informatie en programma