Akkerbouw

Nieuws

Meer zomergraan op de akkers, lage prijsverwachting

Zomergerst is een van de opvallendste groeiers in de areaalcijfers die het CBS vrijgeeft naar aanleiding van de Landbouwtelling 2020.

Met een oppervlakte van 29.110 hectare is bijna 30% meer ingezaaid dan vorig jaar. Het areaal van dit seizoen ligt bovendien zo’n 20% boven het vijfjarig gemiddelde, blijkt uit de cijfers van het CBS.

Zomertarwe plust flink

Zomertarwe plust overigens ook flink dit jaar; de goed 17.000 hectare is zowat een verdubbeling van het areaal van 2019 en ligt 43% boven het vijfjarig gemiddelde.

Dit is het gevolg van de moeizame inzaai van wintergranen in het natte najaar van 2019. Het zaaizaad van zomergranen van een plekje in de grond voorzien was overigens ook vaak geen sinecure. De langdurig natte periode, gevolgd door extreme droogte, maakte de grond – vooral klei – moeilijk bewerkbaar.

Minder vraag naar gerst

In combinatie met de kleinere vraag leidt het grotere areaal in Noordwest-Europa tot weinig leven in de brouwgerstmarkt, zegt Aart den Bakker van Agrifirm. “Door de lagere bierconsumptie, een effect van de coronacrisis, roepen brouwers minder mout af en is de interesse voor gerst dus laag”, legt hij uit. De prijzen zullen daardoor dalen. Voor zomertarwe geldt dat dit de lagere wintertarweproductie compenseert. “Daar zit het corona-effect niet in.”

Of registreer je om te kunnen reageren.