Akkerbouw

Nieuws

Lelie-areaal 12% kleiner dan vorig jaar

Dit jaar wordt op 3.755 hectare leliebollen geteeld. Dat is 518 hectare, 12%, minder dan in 2019. Dat blijkt uit de voorlopige statistiek van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD).

Een belangrijke oorzaak van de krimp is de coronacrisis, die binnen de bloembollensector de leliehandel het hardst raakt. Azië, waar de coronacrisis begon, is een zeer belangrijke afzetmarkt voor lelies. Daar viel de bloemenhandel al in de eerste maanden van het jaar weg. Bedrijven in de Nederlandse lelieketen vrezen dat de vraag naar leliebollen ook voor de lange termijn kleiner zal zijn. Bovendien is er onzekerheid of klanten aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarom klonk dit voorjaar vanuit de sector de roep om minder te planten. Aan de areaalcijfers is te zien dat bedrijven naar de situatie hebben gehandeld. De grootste krimp is zichtbaar bij het segment Oriëntal.

Belastingfraude

In het voorgaande jaar was er ook al een krimp van het lelieareaal van zo’n 200 hectare. Het segment heeft te lijden gehad van de schade die in 2017, toen drie grote Chinese exporteurs werden opgepakt wegens belastingfraude.

Of registreer je om te kunnen reageren.