Akkerbouw

Nieuws

Helft bietenpercelen heeft goede plantaantallen

Het aandeel bietenpercelen met een goede bietenstand is dit jaar laag.

Dat blijkt uit een inventarisatie, gepubliceerd in Cosun-magazine. Onder een goede bietenstand wordt minimaal 75.000 bieten per hectare verstaan. Gemiddeld over heel Nederland staat slechts 48% van de bieten er goed bij. 32% staat er matig bij (50.000 tot 75.000 planten), 15% slecht (30.000 tot 50.000 planten) en 5% zeer slecht (<30.000 planten).>

Gebieden

In Oost-Brabant, Noordelijk dal/veen, Noordelijk zand en de Noordoostpolder staan de bieten er in het algemeen goed bij (globaal 70% categorie goed).

Slecht staan ze in Gelderland (40% zeer slecht tot slecht), West-Brabant (25% zeer slecht tot slecht), de Noordelijke klei (24% zeer slecht tot slecht) en de Zeeuwse eilanden (35% zeer slecht tot slecht). Zeeuws-Vlaanderen spant de kroon met 45% zeer slecht tot slecht.

Vooral op kleiige grond staan suikerbieten slecht

Volgens Suiker Unie staan vooral op kleiige grond de suikerbieten slecht. Het zaaibed was in het voorjaar niet fijn te krijgen. Diverse percelen zijn voor zaaibedbereiding beregend, diverse malen gerold om het zaad in contact te brengen met vochtige ondergrond en na zaai soms weer beregend. Toch hebben al deze inspanningen niet altijd tot resultaat geleid. Op sommige percelen en perceelsdelen is het plantaantal te laag door droogliggend zaad. Op andere percelen hebben zaden net voldoende vocht gehad om te kiemen dankzij een enkele regenbui en/of beregening. Het zaad is daar opengebarsten, maar door het sterk drogende weer heeft het kiempje niet de vochtige ondergrond weten te bereiken en is gesneuveld.

Stuifschade

Op zanderige percelen heeft stuifschade soms tot lagere plantaantallen geleid. De gerst, bedoeld als stuifdek, was op veel plaatsen mede door het schrale weer te weinig ontwikkeld om het zand op zijn plek te houden. Dit heeft tot 300 hectare overzaai geleid. Daarnaast zijn er percelen waar de plantaantallen door stuifschade zijn afgenomen, maar die niet hoefden te worden overgezaaid.

Of registreer je om te kunnen reageren.