Akkerbouw

Nieuws

Groeipuntsdatum suikerbieten valt op 17 juni

De gemiddelde groeipuntsdatum van de suikerbieten van 2020 is door de agrarische dienst van Suiker Unie vastgesteld op 17 juni, in lijn met het vijfjarig gemiddelde.

Deze datum geldt voor percelen zonder opkomstproblemen. De groeipuntsdatum is het moment waarop de biet suiker gaat produceren. De datum volgt doorgaans zo’n vijf dagen na de sluiting van het gewas, 90% van de bladeren raken elkaar dan in de rij. Voor percelen zonder problemen valt dit moment dus op een normaal tijdstip.

Aan de opbrengstverwachting van Suiker Unie is echter duidelijk te zien dat het absoluut geen normaal seizoen is. Deze valt met 13 ton suiker per hectare namelijk flink onder het langjarig gemiddelde van ruim 14 ton. Daarin is de correctie van de regionaal vertraagde opkomst door structuurproblemen en droogte dus wel verwerkt.

De regen doet goed

De bietenteelt in Zeeuws-Vlaanderen heeft de groeipuntsdatum dit seizoen het vroegst bereikt: op 10 juni. Het Noordelijk zand sloot de hekken op 25 juni. Verschil is normaal, maar dit jaar wel groot. De regen van juni doet echter ook veel goed, ziet de agrarische dienst. De groei zit er – landelijk gezien – goed in. Ook op de kleipercelen trekt de gewasontwikkeling goed bij. Bijzonder opvallend is dat veel zaad dat maandenlang droog lag, alsnog is gekiemd. Door de hitte van deze week zijn er echter ook slapende bieten te zien op de percelen.

Bieten Advies Systeem

Verder meldt Suiker Unie dat er intussen meer dan duizend gebruikers zijn van de pas gelanceerde Bieten Advies Systeem (BAS) in app-vorm. De bladschimmelmonitoring trekt veel telers aan. Met de BAS-app is het makkelijker om regelmatig de situatie te controleren. De bladschimmelsensoren hebben op verschillende plaatsen al verhoogde infectiewaarden gesignaleerd. In deze gevallen is het advies het gewas vanaf nu wekelijks te controleren op aanwezige aantasting door bladschimmels. De BAS-app is nu nog alleen toegankelijk voor Cosun-leden, maar wordt binnenkort voor adviseurs en andere belangstellenden opengesteld.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.