Akkerbouw

Nieuws 2 reactieslaatste update:19 mei 2020

‘Daar zit je dan als verwerker met je voorraden, aan je lot overgelaten’

Hylke Brunt van Vavi (Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie) is verbaasd over de negatieve reacties op het openbreken van aardappelcontracten.

“Normaal gesproken gaan bij de verwerkers vrachtwagens vol frites weg en komen ze leeg terug. Maar ineens kwamen ze ook vol terug. Afnemers konden er door de corona-lockdown niks meer mee en duwden het probleem terug naar waar het vandaan kwam.”

Secretaris Hylke Brunt van Vavi, de vereniging van aardappelverwerkers, reageert op de het schrappen van aardappelcontracten tussen telers en verwerkers om daardoor via de steunregeling van de overheid het overschot aan aardappelen tegen een vergoeding uit de markt te kunnen halen.

Hij schetst hoe van de ene op de ander dag voor vooral de Nederlandse aardappelverwerkers de vraag nagenoeg wegviel. “Nederlandse verwerkers hebben vooral last van gesloten horeca in binnen- en buitenland. Daar gaat de meeste frites heen. Dat is heel ingewikkeld nu. Je kunt wel zeggen dat die frites en aardappelproducten op contract zijn verkocht, maar afnemers hebben ze gewoon niet nodig. Ze beroepen zich op overmacht. Ik begrijp dat in de contracten daar ruimte voor is. Er zullen vast ook voorbeelden zijn van waar het het anders is gebeurd, maar algemeen gesproken is hebben verwerkers geen afzet meer.”

Capaciteit aardappelverwerkers naar historisch dieptepunt

Nederlandse aardappelverwerkers hebben hun capaciteit in april teruggeschroefd naar een historisch dieptepunt. Het verwerkingsvolume in april bleef steken op 192.500 ton, terwijl normaal gesproken in april zo’n 340.000 ton aardappelen worden afgenomen en verwerkt. Daarmee lag de productie op zo’n 57% van het gemiddelde over deze maand in de afgelopen 5 jaar.

Volgens de Vavi hebben de verwerkers in april een maximale inspanning gedaan. Ondanks een ‘desastreuze vraaguitval’ vanwege de coronamaatregelen hebben de fabrikanten in maart en april 450.000 ton aardappelen verwerkt.

Vrieshuizen versneld voldraaien

Dat de verwerking van aardappelen niet onmiddelijk stilviel, was doordat fabrieken in versneld tempo de vrieshuizen gingen vol te draaien. Die zijn intussen vol, zegt Brunt. Er komt ook een eind aan de mogelijkheden om vriesruimte bij te huren.

Extra afzet maar de retail, de supermarkten, biedt geen soelaas, legt Brunt uit. “Die afzet is in bij Nederlandse verwerkers verhoudingsgewijs niet zo groot. Er wordt nu thuis wel meer frites gegeten voor voor de coronacrisis, maar dat is bij lange na niet genoeg om de stagnatie in de out-of-home markt op te vangen. Daar zit je dan als verwerker met je voorraden, aan je lot overgelaten. Het ketendenken komt dan wat onder druk. Dan is het ieder voor zich.”

Ik krijg af en toe de indruk dat men vindt dat wij frauderen met de regeling, maar dit is toch echt niet het geval

Evenzogoed is Brunt verbaasd over de nogal negatieve reacties op het openbreken van contracten tussen telers en verwerkers. “Ik krijg af en toe de indruk dat men vindt dat wij frauderen met de regeling. Maar dit is toch echt niet het geval en ook aangekondigd binnen de ‘aardappelcoalitie’ van Brancheorganisatie Akkerbouw en het Ministerie van LNV. De regeling is bedoeld voor het overschot en maakt geen onderscheid tussen vaste of vrije aardappelen.
Aardappelen van de markt halen om de voorraden te verkleinen en het probleem zo min mogelijk naar oogst 2020 door te schuiven, dat is toch precies waarvoor de regeling is bedoeld. En dat dan hopelijk in januari 2021 weer sprake is van een normale situatie op de markt, zoals die vóór de coronacrisis.
Gelukkig is er een steunpakket voor de aardappelboeren dat de pijn verzacht.”

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Gecombineerde opgave invullen in coronatijd
Kansen zien in tijden van crisis

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Ik krijg steeds meer het idee, dat de boer die zijn oogst heeft bewaard voor de late verwerking, iets wat de fabrikant ook wenst, gestraft wordt, door opzegging van het contract door de verwerker. Het zou in deze eerlijker zijn dat de fabrikant de hele benodigde hoeveelheid vastlegde en aan het eind afrekende met de klanten al dan niet afgenomen. Hiermee draagt de hele keten risico's van niet te voorspellen tegenvallers zoals wegvallen van de markt. Nu zijn de leveranciers van lange bewaaraardappelen de klos. M.a.w. de hele keten zou meer als cooperatie moeten functioneren.

  • trekker123

    Ga maar uitleggen aan telers die in november hun aardappelen afleveren dat ze in augustus volgend jaar de betaling tegemoet kunnen zien en dat we dan wel bepalen welk percentage van de contractprijs dat gaat worden.... Kortom, zo eenvoudig is dat allemaal niet, tenzij je van tevoren weet dat het onvoorspelbaar is hoeveel dagen een fritesfabriek voor het komende jaar op afzet van een engszins normale omvang mag rekenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.