Akkerbouw

Nieuws

Akkerbouw: rigide en forse mestregels niet werkbaar

De akkerbouw is niet geholpen met de tegemoetkomingen van landbouwminister Carola Schouten in haar mestbrief aan de Tweede Kamer.

Vakgroepsvoorzitter Jaap van Wenum van LTO Nederland is niet te spreken over de regels om afspoeling bij ruggenteelten te voorkomen en hij is het ook niet eens met de rigide en forse verlaging van de stikstofgebruiksnorm bij de teelt van aardappelen na het scheuren van grasland op zand en löss. “De minister biedt met deze brief absoluut geen oplossing voor de problematiek bij oppervlakkige afspoeling in ruggenteelten op klei en löss”, zegt Van Wenum.

Drempels in ruggenteelt

De minister bepleit drempels in ruggenteelten, om de afvoer van hemelwater te vertragen. “Die drempeltjes zijn op zich best effectief, maar in de pootaardappelteelt werken we met selectiekarren en die kun je na een dag afschrijven als je over die drempels hobbelt. Om over de rug van de boer en zijn medewerkers nog maar niet te spreken. Dat de drempels bij extreme buien mogen worden weggehaald, is niet reëel voor een pootaardappelteler die 80 hectare teelt – een heel normaal areaal tegenwoordig”, vindt Van Wenum.

Volgens Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw, biedt minister Carola Schouten met de Kamerbrief 'absoluut geen oplossing voor de problematiek bij oppervlakkige afspoeling in ruggenteelten op klei en löss'. - Foto: Koos Groenewold
Volgens Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw, biedt minister Carola Schouten met de Kamerbrief 'absoluut geen oplossing voor de problematiek bij oppervlakkige afspoeling in ruggenteelten op klei en löss'. - Foto: Koos Groenewold

Geulen infrezen

“Je moet preventief geulen moeten infrezen en die niet meer achteraf moeten afdichten”, zegt van Wenum. Hij ondersteunt de maatregel om de toepassing van drijfmest voor mais vanaf 1 april toe te staan. “Dat is goed landbouwkundig gebruik”, zegt hij.

Van Wenum is blij dat de verplichting wegvalt om uiterlijk 31 oktober een vanggewas in te zaaien na de aardappelteelt. Maar dat er standaard een korting wordt ingesteld om de stikstofgebruiksnorm van 65 kilo, vindt hij ‘veel te rigide en te fors.’ “Akkerbouwers moeten kunnen bemesten naar behoefte”, vindt Van Wenum.

Mest real time volgen

Dat mest real time gevolgd kan worden is toe te juichen, maar Van Wenum zou daar graag zien dat ook de mestgehalten real time zijn in te zien. “Daar moet certificering over gaan wat ons betreft.”

Of registreer je om te kunnen reageren.