Akkerbouw

Nieuws 4 reactieslaatste update:24 mrt 2020

Een derde akkerbouwers schat coronaschade boven € 50.000

De schade door het coronavirus bedraagt op 14% van de akkerbouwbedrijven boven de € 100.000. De helft van de akkerbouwers verwacht een schade van maximaal € 50.000. Bijna 1 op de 6 (18%) schat de coronaschade tussen € 50.000 en € 100.000. Ook 18% van alle akkerbouwers geeft aan geen schade te ondervinden op het eigen bedrijf.

Dat blijkt uit een ledenpeiling die de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vorige week heeft gehouden. De akkerbouwers maken zich vooral zorgen over de afzet van consumptieaardappelen, stelt de NAV. “Fritesfabrieken halen de gecontracteerde aardappels voorlopig niet op. Ons bereiken ook berichten dat supermarkten de winkelprijzen van verse aardappels zelfs verhogen zonder extra afdracht aan de boer.”

Alternatieve afzetkanalen

De NAV vindt dat actie nodig is om aardappelen van oogst 2019 een bestemming te geven. De vakbond roept akkerbouwers op mee te denken over alternatieve afzetkanalen, zoals ludieke acties of verkooppunten bij steden. Zij kunnen zich met hun ideeën melden bij de NAV.

De NAV constateert uit de ledenpeiling verder dat de aardappelverwerkers zijn gestopt met het contracteren van aardappelen voor oogst 2020. Een klein deel van de consumptieaardappeltelers is bezorgd dat ze daardoor niet genoeg pootgoed ontvangen. Bij pootgoedtelers daalt de afzet aan binnenlandse afnemers. De NAV raadt consumptieaardappeltelers daarom aan om contact op te nemen met handelshuizen als ze pootaardappelen nodig hebben.

Orders vallen weg

Ruim een derde (35%) van de pootgoedtelers meldt dat de afzet naar het buitenland afneemt door wegvallende orders en gesloten grenzen. De NAV roept de landbouwminister op om zich zoveel mogelijk te blijven inzetten voor vrij verkeer van landbouwgoederen over de grenzen. Onder de uientelers heeft ook 35% problemen met het wegvallen van afnemers en lage prijzen. Bij de graantelers is dat 20%.

Van de respondenten geeft ruim 45% aan nog geen beroep te hoeven doen op de steunmaatregelen voor ondernemers en 12% gaat uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Laatste reacties

 • Peerke1

  Kan hier ook een tegemoetkoming voor komen??

 • maxisprint

  onoplosbare problemen !!!

 • piethermus1

  Heel de maatschappij, alles en iedereen, moet blijkbaar weer gecompenseerd worden. Prima. Maar hoeveel dan?
  Sinds klimaatschade aan gewassen (of dat dan al dan niet door klimaatverandering komt) weet ik wat risico's zijn en dat daar risicomanagement bij hoort. wat teel je? Wat is je bouwplan? Hoe ben je gefinancierd? Hoe is je afzet? Ik vind eigenlijk dat niemand 100% gecompenseerd hoeft te worden, omdat bij calimiteiten, waarvoor geen duidelijke eenduidige enkelvoudige dader is aan te wijzen iedereen gewoon een deel eigen risico hoort te dragen.
  Er zijn economische sectoren en ook landbouwdeelsectoren en gewassen, welke je eigenlijk als luxe producten kunt beschouwen en dus heel conjunctuur gevoelig zijn (zoals vliegreizen). Bij een crisis als deze vallen die als eerste om, omdat dit eigenlijk geen essentiële levensbelangwekkende zaken zijn. Tafelaardappelen zijn belangrijker dan bloemen, zo heeft de markt bewezen. Sorry!
  Je kunt ook een economie van een land kapot compenseren door te veel sinterklaas te gaan spelen. Het kost jaren om weer op niveau te komen als gehele maatschappij. Voor de akkerbouw valt het denk ik relatief t.o.v. andere sectoren dan nog mee, denk ik. Voor individuele bedrijven kunnen de verschillen echter groot zijn.

 • Hilhorst100

  Deze klote regering is hier mede schuldig aan, door de maatregelen tegen rusland vanwege oekraine en mh 17 zijn wij de dupe. Poetin zet je geen hak die zorgt goed voor zichzelf. Op de krim woonde al 80% russen en mh 17 valt nooit terug te draaien.

Of registreer je om te kunnen reageren.