Akkerbouw

Nieuws

Waterschap vraagt telers hulp bij droogte

Het Waterschap Rivierenland vraagt telers om water onderling goed te verdelen.

Dat helpt om de verwachte toename van de waterbehoefte op te vangen. Peilbeheerder Saskia Dubbeldam vertelde hier onlangs over op een bijeenkomst van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), meldt de NFO.

Waterbesparende maatregelen

Water verdelen kan door te overleggen in waterbehoeftige periodes, maar ook door waterbesparende maatregelen. Via het waterschap kan subsidie worden aangevraagd op maatregelen als druppelirrigatie en flipperberegening.

Goede waterverdeling

Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor een goede verdeling van het water in de Bommelerwaard en West-Betuwe. Akkerbouwers en fruittelers worden als watergebruikers gevraagd om ook verantwoordelijkheid te nemen door te zorgen voor een goede waterverdeling.

Dubbeldam, die vanuit de regiekamer in Tiel de watertoe- en afvoer regelt, vertelde dat het waterschap alleen de plicht heeft het overtollige water af te voeren. Toch probeert het waterschap goede wateraanvoer wel te realiseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.