Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

Onrust over afsluiten aardappelcontract

Consumptieaardappeltelers zoeken naarstig naar antwoorden op vragen over het verbod op chloorprofam (CIPC) in de bewaarschuren vanaf oogst 2020.

Er is geen maximum residu limit (MRL) bekend voor de periode na 8 oktober.

De onrust is groot, merken medewerkers van onder meer bewaarspecialist Tolsma-Grisnich en adviesbureau Delphy. “De enige oplossing, zolang er geen overgangs-MRL is, is geen contract met de verwerkende industrie tekenen”, stelt Paul Hooijman van Delphy. “Dat klinkt misschien vrij hard, maar als er niks gebeurt, dan sta je er straks alleen voor als teler en kun je geen kant op met je oogst. Chloor trekt overal in, dat is niet alleen een probleem voor telers; ook voor de industrie. Je krijgt het niet volledig weg met reinigen.”

“Telers bevinden zich in niemandsland”, merkt Paul den Engelsen van Tolsma. “Bouw- en verbouwplannen liggen stil, terwijl de akkerbouw daar eigenlijk volop mee bezig is nu. Wat wordt er van ze verwacht? Hoe reinig je je schuur? Dat soort vragen komen volop bij ons binnen.”

Verbod chloorprofam

De problematiek rondom chloorprofam zet de betrokkenen aan het denken, maar antwoorden zijn er nog niet. De norm is immers nog niet bekend. Den Engelsen: “Wel weer typisch voor Europa om wetgeving aan te passen, maar er geen praktisch passende technologie bij te hebben. Dat is zo jammer. Ontwikkeling kost geld. Het beleid is niet eenduidig, dus investeren is te risicovol.”

Niet gokken dat het wel goed komt

De vragen over CIPC beginnen nu volop te komen, merkt Hooijman. “Nu de oogstperikelen voorbij zijn ontstaat de onrust hierover. Het pootgoed voor het volgende seizoen moet worden besteld. De marge van de teelt is te klein om er zomaar een nieuwe schuur voor neer te zetten. Dat drijft de kostprijs enorm op. In 80 of 90% van de schuren wordt chloor gebruikt. Telers willen best investeren, maar dat moet wel worden betaald. Als ik aardappelteler was, zou ik niet tekenen zonder duidelijkheid in geschrift hierover. Niet erop gokken ‘dat het wel goed komt’.”

Alternatieve kiemremmingsmiddelen

Mechanische koeling zou een basis voor een oplossing kunnen zijn, weet Den Engelsen. Maar tot zo’n besluit overgaan, vraagt eerst om duidelijkheid over de huidige situatie. Ook wordt gekeken naar alternatieve kiemremmingsmiddelen.

Laatste reacties

 • romain1

  De ongerustheid ivm de CIPC problematiek is terecht en beperkt zich niet enkel tot de telers maar heeft de ganse keten in zijn greep. En toch is er geen weg terug. Helaas duurt het lang vooraleer de EU (EFSA) duidelijkheid verschaft ivm de tMRL.
  Maar ik begrijp niet dat telers geen contracten zouden mogen afsluiten. Immers ook vrije aardappelen zullen aan dezelfde norm moeten voldoen, zoniet gelden dezelfde gevolgen voor de betrokken operatoren. Dergelijke reactie van een belangrijke toeleverancier leidt enkel tot meer ongerustheid en brengt ons niet dichter bij een oplossing. Ter aanvulling : het is de ganse keten die via EUPPA, Europatat en Copa Cogeca die samen gewerkt heeft aan een duurzame oplossing en deze is niet eenvoudig : het betreft immers een ‘gezondheid’ gerelateerd dossier, met alle gevolgen vandien.

 • ZonneBoer

  Wat ik mij afvraag is welk risico loopt de consument nu echt?

  Wat ik begrijp uit de besluiten van de EU is dat uit dat er informatie ontbrak om het middel chloorprofam weer te verlengen. Ik kan geen officieel rapport vinden waarin staat bij welke omstandig heden chloorprofam in aardappelen nu schadelijk is voor de volksgezondheid.

  Een aardappel behoord tot de nachtschade familie, dus 10 kg aardappelen achter elkaar eten is überhaupt niet zo slim.

  Daarnaast heeft de WHO de MRL voor chloorprofam in aardappelen staan op 30 mg/kg zie: (www. voor de link zetten) fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=201

  De MRL voor aardappelen in Europa is momenteel nog 10mg/kg, de NVWA controleert ons voedsel ook. Zij maken jaarlijks een rapportage daarvan. Deze info is te vinden op:
  (www. voor de link zetten) nvwa.nl/documenten/consument/eten-drinken-roken/bestrijdingsmiddelen/publicaties/residuen-van-gewasbeschermingsmiddelen-op-groente-en-fruit-januari-2017-december-2018

  Voor individuele resultaten klik op de links die onder het rapport staan. Dan krijg je een idee hoeveel actieve stof nog gevonden wordt. Kort samen gevat varieert dit in deze rapporten van 0,01 t/m 1,2 mg /kg dus ruim onder norm van de 10mg/kg.

  Wat is nu het nut van het schoonmaken van de schuur hoe ver moet je gaan? En welk risico loopt de consument nu?
  Als iemand het antwoord heeft, ik lees het graag.

 • Vrancken

  Het zal nog tot eind februari duren eer het EFSA beslist over het instellen van een tMRL. Als er al een komt moeten we dan nog zien of deze realistisch is . Zolang er geen tMRL is , is de limiet 0,01 . Aan deze norm kan niemand volgend seizoen aardappelen leveren uit een schuur waar die zelfs grondig gereinigd werd van CIPC . Iedereen die dus vandaag een contract tekent voor bewaring , tekent dus iets waarvan hij of zij NIET weet of kan geleverd worden aan de wettelijke voorschriften ivm CIPC-contaminatie. Advies kan dus alleen maar zijn : of je laat opschortende voorwaarden opnemen in het te tekenen contract of ... je tekent voorlopig niets . Bovendien hangt de teler nog een serieuze werk- en financiele inspanning boven het hoofd om de schuren te reinigen. En dit alles terwijl de industrie komt afzetten met contracten die de kost van het toekomstige bewaren maar voor ca de helft of zelfs minder vergoed . Dit staven ze dan door bewaarschema's en methoden naar voor te schuiven die totaal onrealistisch zijn en waarvan de reeds huidige gebruikers zeggen dat men op dergelijke schema's geen kwaliteitsaardappelen kan bewaren . Foei .

Of registreer je om te kunnen reageren.