Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Kanshebbers voor bio-innovatieprijs bekend

Vakblad Ekoland heeft drie land- en tuinbouwbedrijven genomineerd voor de Innnovatieprijs biologische landbouw 2020.

Erf bv

Akkerbouwbedrijf Erf bv in Zeewolde (Fl.) experimenteert al 3 jaar met strokenteelt op ruim 50 hectare. De teelt is zodanig stabiel dat Erf op een volgend perceel van 60 hectare doorgaat met strokenteelt, inclusief bomen en natuur. Zo wordt volgens het juryrapport het bedrijf minder afhankelijk van de grillen van de natuur, ziekten en plagen, terwijl het geen extra arbeid kost.

Horaholm

Ook bio-akkerbouw- en groenteteeltbedrijf Horaholm in Hornhuizen (Gr.) is genomineerd. Dit bedrijf is pionier in niet-kerende grondbewerking. Het experimenteert met sterke vermindering van dierlijke mest via een goed bouwplan en allerlei mengsels van groenbemesters. Met een dierlijke bemesting van 30 kg N/ha plus compostering op het land met fermentaten realiseren ze goede opbrengsten.

Voedselbos Ketelbroek

Wouter van Eck en Pieter Jansen plantten 10 jaar geleden Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek (Gld.) volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos. Zij zijn de derde kanshebber op de bio-innovatieprijs. Inmiddels levert Voedselbos Ketelbroek producten, rijke natuurwaarden en stijgt het organische stofgehalte hard. Ketelbroek zou laten zien dat voedselbossen op grotere schaal te realiseren zijn.

De innovatieprijs wordt woensdag uitgereikt op de Biobeurs in Zwolle.

Eén reactie

  • Gradje 1966

    Ik zou graag een verdienmodel willen zien van deze bedrijven de grond in de polder is heel duur hoe kan je dan op deze manier de kost verdienen en de grond terug betalen. Ik verwacht dat deze mensen ook schulden hebben en als ze dat niet hebben moet men toch ook tellen met deze grondprijzen of hoge huren

Of registreer je om te kunnen reageren.