Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Akkerbouw tegen aanscherping regels gewasbescherming

Akkerbouwvakbond NAV is het niet eens met de extra eisen aan de de handel in gewasbeschermingsmiddelen en de voorwaarden voor het in voorraad houden ervan.

De Tweede Kamer behandelt woensdag de nieuwe Plantgezondheidswet. De wet vervangt de uit 1951 daterende Plantenziektenwet. In het wetsvoorstel is opgenomen dat het verboden is om een gewasbeschermingsmiddel in voorraad te hebben voor een ander gewas dan de eigen teelt. Bovendien mogen geen middelen worden geleverd voor andere gewassen van de gebruiker.

Onpraktisch onderdeel

Volgens de Nederlandse Akkerbouwvakbond is dat een onpraktisch onderdeel van de wet. Er zijn telers die middelen inkopen voor een teelt, die ze niet continu, maar wel regelmatig hebben. Volgens de nieuwe wetgeving mag overgebleven gewasbeschermingsmiddel niet bewaard blijven op het bedrijf, maar moet het worden ingeleverd voor vernietiging.

Voorbeeld tarweteelt

De NAV geeft het voorbeeld van een akkerbouwer die wintertarwe teelt en een middel tegen gele roest in voorraad heeft. De akkerbouwer houdt van het middel iets over. Door de weersomstandigheden is hij in de herfst niet in staat wintertarwe in te zaaien, waardoor hij besluit in het volgende jaar alleen zomertarwe te telen. In zomertarwe is het middel niet toegelaten. Omdat de akkerbouwer later toch weer wintertarwe wil telen, is het volgens de NAV vanuit het oogpunt van milieubescherming beter het middel zo lang te bewaren dan te vernietigen. Daar komt nog bij dat er ook akkerbouwers zijn die als loonwerker bij collega-telers bespuitingen uitvoeren, De NAV vindt het onwerkbaar als die akkerbouwers geen middelen in voorraad mogen hebben voor de teelten waarop ze bespuitingen uitvoeren.

Eén reactie

  • ahmlemmens

    We gaan nog 100 regels krijgen alvorens er geen enkel gewasbeschermingsmiddel meer over is. Op die manier kan de overheid controleren, manipuleren, dirigeren en verbaliseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.