Akkerbouw

Nieuws

NEPG: aardappeloogst 3% boven 5-jarig gemiddelde

De Northwestern European Potato Growers (NEPG) gaat ervan uit dat de aardappeloogst voor de vijf belangrijkste aardappellanden (Duitsland, België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië) tussen 27 miljoen en 27,3 miljoen ton uitkomt. Dat is 3% meer dan het 5-jarig gemiddelde, blijkt uit de voorlopige schatting. De opbrengst komt dit seizoen 12% hoger uit dan in oogstjaar 2018.

Meer aardappelen door groter areaal

De grotere aardappeloogst komt niet door meer opbrengst per hectare, maar door het grotere areaal. Behalve Groot-Brittannië zijn in alle NEPG-landen meer aardappelen gepoot. In Frankrijk is het areaal zelfs 14% gegroeid vergeleken met het 5-jarig gemiddelde. De gemiddelde hectareopbrengst voor alle NEPG-landen wordt geschat op 44,7 ton. Dat is 2,4 ton lager dan het 5-jarig gemiddelde van 47,1 ton per hectare.

“Het areaal vormt een bedreiging voor de markt”, zegt Bert Timmermans bestuurslid van NEPG. “De hitte van deze zomer zorgt ervoor dat de invloed van het grotere areaal wordt getemperd.”
Gebieden waar beregenen het lastigste is, laten de kleinste opbrengsten zien. Ook de opbrengsten van zetmeelaardappelen vallen lager uit. In Frankrijk, België en grote delen van Duitsland zijn gewassen afgestorven, waardoor er geen groeipotentie meer is voor de komende weken.

Stemming Oost-Europa

Timmermans: “De stemming moet dit seizoen uit de Oost-Europese landen komen, want daar zijn tekorten.” De Poolse opbrengsten vallen volgens het Joint Research Centre (JRC) in het weerkundige Mars-rapport 5 tot 10% lager uit. Er vindt al een levendige export naar Polen en Roemenië plaats.

Prijs aardappelen kan stijgen

Volgens NEPG weerspiegelen de opbrengstschattingen niet het huidige prijsniveau en zou de prijs op het vaste land daardoor de komende weken kunnen stijgen. Begin dit verwerkingsseizoen kwamen de vroege aardappelen tegelijkertijd uit Bordeaux, Rijnland en België, wat de prijs niet ten goede kwam. Verwerkers hebben behoefte aan meer grondstof. Het seizoen is gestart met lege schuren en daarbij blijft de capaciteit bij de verwerkers groeien.

De aardappelen in de NEPG-landen moeten grotendeels nog worden geoogst. In oktober komt NEPG met een nieuwe oogstraming, waarin de nagroei duidelijk moet worden. Timmermans: “De verwachtingen van de nagroei zijn niet hooggespannen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.