Akkerbouw

Nieuws

Compost en drempeltjes vergroten waterberging

Het waterbergend vermogen van de grond wordt vergroot met het gebruik van compost en de aanleg van drempeltjes tussen de aardappelruggen. Dat bleek deze week op de Akkerbouwdag op Proefboerderij Wijnandsrade. In Zuid-Limburg zijn enkele projecten gestart ten behoeve van waterbergend vermogen. De eerste resultaten zijn gepresenteerd op Wijnandsrade.

Een optie is het verhogen van het organischestofgehalte middels de aanvoer van compost. Volgens Brigitte Kroonen van WUR Vredepeel tonen Belgische onderzoeken aan dat het waterbergend vermogen van de grond fors stijgt bij regelmatige compostaanwending. Een andere optie is de aanleg van drempeltjes tussen de aardappelruggen, eventueel in combinatie met het verruigen van de ruggen. De drempeltjes houden de waterafstroming tegen. Het water krijgt zo de kans om beter in de aardappelrug te infiltreren.

Grote neerslaghoeveelheden in korte tijd

Waterschap Limburg en het provinciebestuur roepen de Zuid-Limburgse boeren op om te zoeken naar mogelijkheden het waterbergend vermogen van de percelen te verhogen. Met het oog op de klimaatveranderingen worden vaker grote neerslaghoeveelheden in korte tijd verwacht. Het streven is om de opslagcapaciteit binnen enkele jaren met 10 millimeter te verhogen. Volgens Sjef Crijns, akkerbouwadviseur bij Delphy, is dit geen bedreiging maar juist een kans. “Tijdens droogteperioden beschikken de gewassen zo over een extra vochtreserve.”

Of registreer je om te kunnen reageren.