Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Bodemgerichte maatregelen helpen tegen droogte

Het vergroten van de bewortelingsdiepte is effectiever voor het vergroten van de vochtbeschikbaarheid dan het verhogen van het organischestofgehalte. Dat blijkt uit een vergelijking van meerdere onderzoeken door NMI en WUR Agrosysteemkunde. Daarbij is gezocht naar de mogelijkheden van bodemgerichte maatregelen tegen droogte.

Met name in het Oosten loopt het neerslagtekort dit jaar weer hoog op terwijl verschillende waterschappen beregenen uit oppervlaktewater verboden hebben. De verwachting is dat door klimaatverandering extreme weersomstandigheden, zoals droogte, steeds vaker voorkomen. Dat roept de vraag op welke bodemgerichte maatregelen akkerbouwers kunnen nemen om de vochtvoorziening van hun percelen te verbeteren. De meeste bodemmaatregelen moeten buiten het seizoen worden genomen en vergen een lange adem.

Effect van extra organische stof niet overschatten

Organische stof speelt vooral op droge zandgronden een rol in het vochthoudend vermogen van de bodem. Het effect van extra organische stof op het vochthoudend vermogen moet volgens de onderzoekers niet worden overschat. Het verhogen van het organischestofgehalte van een zandgrond van 1 naar 2% leidt tot 3 tot 4 millimeter extra beschikbaar water. Bij gronden met een hoger organischestofgehalte en op kleigronden is het effect kleiner. Hierbij wordt opgemerkt dat het effect meerdere keren per seizoen kan optreden wanneer er wel regelmatig water valt.

Vergroten van de bewortelingsdiepte

Vergroten van de bewortelingsdiepte heeft meer effect. Een bewortelingsdiepte van 30 centimeter in plaats van 20 centimeter leidt tot een 50% hogere vochtbeschikbaarheid. Voor een gemiddelde bodem gaat het dan om een hoeveelheid van 25 millimeter extra beschikbar vocht. Belangrijk hierbij is om bodemverdichting te voorkomen. Enkel lostrekken van verdichte lagen is niet altijd effectief omdat vaak weer herverdichting optreedt.

Water langer vasthouden

Een derde manier voor meer beschikbaar vocht is om water langer vast te houden. Bijvoorbeeld door de drainage in het voorjaar tijdelijk af te sluiten wanneer de grond droog genoeg is om te bewerken. Bij vernieuwing van de drainage kan peilgestuurde drainage aangelegd worden.

Laatste reacties

  • Tinus1

    Heren wetenschappers ga eens praten met oude boeren op de zandontginningen: dikke bouwvoren geeft veel koren! En die dikke bouwvoor moet wel onderhouden worden, en dat valt niet mee met deze bemestingsnorm. Wat is ontstaan in 40 tot 70 jaar is de laatste jaren helemaal opgesoupeerd en nu gaan er weer (meer) mineralen uitspoelen. Hoe kan dat nu toch...?
    Dus de ecoploeg kan weer bij het oud ijzer?

  • Peerke1

    Ach die zogenaamde Wetenschappers zijn net als de courant en de tv gewoonweg angstaanjagers. Mensen die veel tv kijken zijn ook vaak depressief. Vroeger gebruikte men daar het geloof en de kerk voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.