Akkerbouw

Nieuws

Veel variatie in biologische gewasproductie 2018

De opbrengsten in de biologische teelten in seizoen 2018 vertonen veel variatie.

Dat is te zien aan de publicatie over biologische productie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het scherpe droge weer in het groeiseizoen, voorafgegaan door kou en soms heftige buien, heeft duidelijk sporen achtergelaten in de productie.

De Nederlandse productie van consumptieaardappelen was met 46.232 ton bijvoorbeeld 23% minder dan in 2017. Het areaal was iets kleiner (2,2%), maar vooral de geringere hectare-opbrengsten hebben impact. De gerealiseerde 40,5 ton per hectare ligt 21% lager dan het jaar ervoor.

Ook de oogst van biologische mais had flink te leiden onder de droogte. Deze leverde met 10,4 ton per hectare een derde minder op. De areaalverdubbeling naar 111 hectare compenseert dat ruimschoots, waardoor er toch een productiegroei is van bijna 40% naar 1.160 ton.

Haver laat de grootste productiegroei zien: van 1.660 naar 2.750 ton is 65% meer. De areaalkrimp van 5% naar 522 hectare is goedgemaakt door de hogere hectare-opbrengsten. De 5,3 ton ligt 74% hoger dan in 2017. Dat is de grootste groeier.

Jaar met weersextremen niet voor alle gewassen slecht

In de biologische akkerbouw zijn zaaiuien in 2018 het meest geteelde gewas met 1.220 hectare, dat is 11,5% groter dan voorgaand jaar. De droogte kostte echter 11% hectare-opbrengst en kwam op gemiddeld krap 27 ton. De sector produceerde 32.723 ton.

Winterpeen volgt als grootste gewas, met 1.175 hectare. Dat is 4% groter dan voorgaand jaar. De hectare-opbrengsten vielen bijna 5,6% terug, waarmee de totale productie zo’n 2% onder 2017 komt: 64.700 ton.

Andere gewassen groeiden echter goed ondanks de weersextremen in 2018. Gerst pluste na haver het meest, met 41% groei in hectare-opbrengst naar 5,6 ton per hectare. Inclusief areaalgroei van 3% komt de productie op plus 45%; 3.100 ton. Ook aan pootgoed, tarwe, rogge en spinazie meer op een hectare meer geproduceerd dan voorgaand jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.