Akkerbouw

Nieuws

Difenoconazool sterk verminderde werking tegen cercospora

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van de actieve stof difenoconazool (in Spyrale, Score, Borgi, Difure solo en Difure Pro) laten een hoge mate van ‘shifting’ zien (hoge mRF waarde) en kunnen daardoor een sterk verminderde werking tegen cercospora hebben. Dat concludeert Bayer Cropscience, nadat het een resistentieonderzoek heeft laten uitvoeren naar de gevoeligheid van 4 triazolen in bieten door Epilogic in Duitsland.

Bayer zegt dat afwisselen van de beschikbare middelen absolute noodzaak is, want alle nog beschikbare triazolen zijn nodig om verdere ‘shifting’ te voorkomen bij het bestrijden van cercospora.

In totaal werden 25 monsters onderzocht, afkomstig van 16 locaties verspreid over Nederland. In ons land is er algehele resistentie van strobilurines tegen cercospora. Daarom zijn telers voor de bestrijding van deze bladschimmel aangewezen op triazolen.

Bij middel met hoge mRF grote kans op verminderde werking

Het onderzoek toont aan dat met name middelen op basis van difenoconazool (in Spyrale, Score, Borgi, Difure solo en Difure Pro) een hoge mate van ‘shifting’ laten zien en daardoor een sterk verminderde werking tegen cercospora kunnen hebben. Difenoconazool heeft een zogenoemde mRF (mean Referentie Factor) van 70. De mRF is een kengetal dat de kans op shifting weergeeft. Hoe hoger het getal, hoe groter de kans op shifting (optreden van verminderde gevoeligheid). Een vuistregel is dat als de mRF hoger is dan 30, de cercosporastammen minder gevoelig zijn geworden voor het middel.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat cyproconazool (in Sphere), propiconazool (in Difure Pro) en in mindere mate epoxiconazool (in Retengo Plust en Opus Team) minder gevoelig zijn voor ‘shifting’ en daardoor hun sterke werking tegen deze cercospora-isolaten hebben behouden. Deze middelen hebben respectievelijk een mRF van 13, 17 en 13.

De onderzoeksresultaten zijn in lijn met de resultaten uit het uitgebreide proefveldonderzoek en resistentieonderzoek van isolaten uit 2018 door IRS, dat onlangs door IRS is gepubliceerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.