Akkerbouw

Nieuws

Fusarium overleeft langer op stoppel dan op stro

Bij het lange termijn overleven van de Fusarium schimmel spelen graanstoppels een veel grotere rol dan het stro.

Dat zegt Jürgen Köhl, fytopatholoog bij Wageningen University & Research. Maatregelen om ziekteverwekker in te dammen zouden daarom volgens Kohl meer op de stoppel dan op het stro moeten zijn gericht. Hij spreekt van een ‘verrassende’ bevinding.

Köhl stelt dat gewasresten een essentiële rol spelen voor het overleven van ziekteverwekkers en dat management van gewasresten dus een grote kans maakt om ziekten te voorkomen. “Door nieuwe methoden is het mogelijk de ziekteverwekkers goed te monitoren en daardoor bij te dragen aan het ontwerpen van nieuwe teeltsystemen voor de teelt die ziektewerend zijn.”

Afbraak stronken versnellen

Eveneens verrassend vindt Köhl de waarneming dat in spruiten pathogenen enorm kunnen toenemen op gewasresten op de grond. In de grond was dit anders: pathogenen groeiden minder hard maar bleven wel aanwezig. “Dit kan wel ook betekenen dat de pathogenen jaren later nog steeds op de gewasresten in de grond aanwezig zijn en later wel een risico zijn. Dit vraagt echt onderzoek in rotatiesystemen. Mijn eerste uitspraak over een mogelijk maatregel: afbraak van de stronken versnellen, bijvoorbeeld door mechanisch aanpakken, hakselen of zo, voor de inwerking in de grond.“

Of registreer je om te kunnen reageren.