Akkerbouw

Nieuws 4 reacties

Vlaams aardappelareaal naar recordhoogte

De Vlaamse akkerbouwers hebben in 2019 opnieuw meer aardappelen gepoot; 4.212 hectare consumptieaardappelen erbij.

Hiermee komt het areaal op 54.165 hectare, een plus van 8,4% en een recordoppervlakte. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de verzamelaanvraag 2019, die het Departement Landbouw en Visserij publiceert. Het areaal suikerbieten daalt met 8,6% tot zo’n 18.800 hectare.

“Met dit areaal komen we echt wel aan ons plafond”, zegt Romain Cools, secretaris van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, tegen nieuwsmedium Vilt. Samen met de hectares in Wallonië komt het Belgische areaal dit jaar uit in de buurt van 100.000 hectare. Dat wordt gezien als het maximum, gezien de rotatieruimte.

Fors meer vroege aardappelen geteeld

Volgens Cools worden vooral fors meer vroege aardappelen geteeld. “De industrie vraagt heel veel aardappelen na de mislukte aardappeloogst door de extreem droge zomer van vorig jaar”, weet Cools. “Het gros is bestemd voor de diepvriesindustrie, maar ook de vraag van de chipsindustrie is groot. Dit bewijst het belang van de Belgische aardappelindustrie, de snelste groeier in de agrovoedingssector.”

Die industrie rijgt al geruime tijd de records aan elkaar. Vorig jaar werd in België voor het eerst meer dan 5 miljoen ton aardappelen verwerkt, waar dat in 1990 maar zo’n 500.000 ton was.

Areaal suikerbieten daalt, cichorei stijgt

Het suikerbietenareaal maakt een omgekeerde beweging. Dit areaal daalt in Vlaanderen met 8,6% tot 18.811 hectare als gevolg van de volatiele wereldmarktprijzen waarmee telers te maken kregen na het liberaliseren van de Europese suikermarkt in 2017.

Cichorei plust juist weer. Ui en peen wisselen stuivertje; iets meer ui, iets minder peen. Het graanareaal is met 4.733 hectare (5,8%) fors gegroeid. Vooral in wintergranen is groei gerealiseerd ten opzichte van 2018.

Laatste reacties

  • timmerman1231

    B

  • timmerman1231

  • leodejonge1

    32,26 % van het Vlaamse akkerbouwareaal aardappelen. Lijkt inderdaad maximaal of er moet heel veel uitwisseling zijn met tuinbouw en veehouderij.

  • mais (snijmais en korrelmais) is in vlaanderen ook een (halve) akkerbouwteelt... en daar staat er 172000ha van...

Of registreer je om te kunnen reageren.