Akkerbouw

Nieuws 16 reacties

VVD en CDA: snel antwoord op brandbrief uit akkerbouw

CDA en VVD willen dat minister Schouten snel reageert op de brandbrief van akkerbouwers over het neonicsverbod.

CDA en VVD in de Tweede Kamer willen snel antwoord van landbouwminister Carola Schouten op een brandbrief van akkerbouworganisaties over insectenbestrijding in de suikerbietenteelt en knelpunten in de onkruidbestrijding.

Verbod neonicotinoïden direct voelbaar

Maurits von Martels (CDA) en Helma Lodders (VVD) vragen de minister binnen 2 weken te reageren op de brandbrief. De Nederlandse Akkerbouwvakbond, het NAJK, Royal Cosun en de akkerbouwvakgroep van LTO Nederland schrijven in een brief aan minister Schouten dat het verbod op neonicotinoïden meteen al voelbaar is bij de teelt van suikerbieten.

Lees verder onder de tweet

Vooral op zwaardere kleigronden worden volgens akkerbouworganisaties op grote schaal problemen met insecten gemeld en onherstelbare schade aan jonge bietenplanten.

LTO-bestuurder Joris Baecke heeft de kwestie deze week ook bij Europees landbouwcommissaris Phil Hogan aangekaart.

Glyfosaatverbod

De akkerbouworganisaties wijzen ook op mogelijk ongewenste gevolgen van een mogelijk glyfosaatverbod. “Het kan niet zo zijn dat de sector een relatief milieuvriendelijke herbicide verliest, om vervolgens met een veelvoud aan andere middelen met een slechter milieuprofiel de probleemgrassen, wortelonkruiden en aardappelopslag te moeten bestrijden.”

Lees ook: ‘Telers en milieu de klos door verbod op neonics’

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Het alarm dat de akkerbouworganisaties en 2e kamerleden (CDA en VVD) slaan op het verbod van de drie neonics (neonicotinoïden) lijkt me wat prematuur en overtrokken. Ik hoor ze de vraag niet stellen wat de suikerbietenteler zelf doet om een natuurlijk evenwicht te bewerkstelligen. De ervaring leert dat het een aantal jaren kan duren voordat er in de bodem een natuurlijk evenwicht ontstaat. Met weer gebruiken van persistente chemische insecticiden zoals die neonics krijg je die natuurlijk nooit. Die zijn bovendien erg schadelijk voor wilde bijen.
  Uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd op 29 april 2019, blijkt dat hommels die zijn blootgesteld aan een gebruikelijke 'velddosering' neonicotinoïde slechts een derde van de afstand afleggen die bijen kunnen bereiken als ze niet aan die insecticide zijn blootgesteld. Ze zijn namelijk verzwakt en hebben daardoor een kleiner foerageergebied. Zie: <>

  Dat probleem alleen al lijkt mij belangrijker dan de plantenuitval bij suikerbieten, dat bovendien eigenlijk helemaal geen voedingsgewas is.
  Zie: <>


 • Bertus Buizer

  Wat betreft glyfosaat, is het gebruik daarvan niet vooral een gevolg of zelfs onderdeel van slecht bodembeheer? Boeren die glyfosaat gebruiken (sommigen laten zelfs merken dat zij niet zonder zouden kunnen), doen dat vaak vanwege kweekgras, een indicator van een slechte bodemstructuur.

  Volgens onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek schaadt glyfosaat het bodemleven (wormen en nuttige bodembacteriën) en bijen en is het ook schadelijk voor de mens. Veel gebruikers van glyfosaat, de werkzame stof van onder andere Roundup, hebben lymfeklierkanker (Non-Hodgkin lymfoom) opgelopen. Bekend is ook dat de hulpstoffen in Roundup vele malen giftiger zijn dan glyfosaat.

  Glyfosaat is trouwens ook schadelijk voor vis, zo blijkt uit een nieuwe studie waarover op 2 april 2019 is gepubliceerd in Environmental Pollution.
  Zie: <>
  .

 • kleine boer

  Bertus heb je het bio artikeltje gemist deze week op de site hier?

 • henk 60

  bertus vul jij mijn inkomen aan?
  Ga eens achter de medicijnen (resten)in het oppervlakte water aan. Dat is een hoeveelheid factor tien ten op zichte van GBM en daar hoor je nooit iets van.
  Daar is meer te redden.

 • farmerbn

  Volgens een boerderij-artikel niet zo lang geleden , gaan bijen dood door honger, ziektes en gbm. Twee van de drie oorzaken een gevolg van slecht werk van een imker.

 • mtseshuis

  Ach, Bertus neemt het wel vaker niet zo nauw met de werkelijkheid..

 • Btje

  Tja Bertus leest alleen boekjes ,... zijn handen heeft hij nooit smerig gemaakt ....voedsel ligt toch gewoon in het schap van de supermarkt....

 • pinkeltje

  Dat er na ruim 40 jaar van toepassing van Glyfosaat nog wat wil groeien op het land en er nog mensen in leven zijn is dus eigenlijk een klein wonder? En zorgen over de bijen waren er 40 jaar geleden trouwens ook al. Ook toen werd al voorspeld dat het niet lang meer zou duren voor de bijen zo goed als uitgestorven zouden zijn.....

 • WJHDKremer

  # pinkeltje: Des te ongeloviger is het dat de boeren die de gewasbeschermingsmiddelen regelmatig toepassen nog niet zijn uitgestorven. Uitsterving dreigt alleen door regelgeving ingezet door stadsvolk en milieuterroristen.

 • Alco

  Een imker vertelde me dat als een veld rond zijn huis bespoten was de bij er echt wel overheen vloog.
  Maw. Blootstelling in een proef waar over een bij gespoten werd is iets heel anders dan de praktijk.

 • pinkeltje

  In Amsterdam kunnen ze uitrekenen dat ze gemiddeld een jaar ouder worden wanneer er alleen nog maar elektrische voertuigen in de stad rondrijden. Dat uitlaatgassen niet gezond zijn dat lijkt me helder, maar je vraagt je wel eens af waar al die stellige wijsheid vandaan komt. En of de maatregelen dan altijd in verhouding staan tot de wens om een milieu te bereiken als in de tijd van Adam en Eva met behoud van alles dat we tot norm hebben verheven, inclusief op vakantie met het vliegtuig, ik vraag het me af. Nog even los van de realiteitszin van de diverse gezondheidswaanzinnigen.

 • eltjo.huizenga1

  Bertus: het gaat niet om veldbespuitingen van neonicotonoïden, maar om zaadontsmetting. De studie die je wilt gebruiken om je argument kracht bij te zetten, snijdt daarom geen hout.
  VVD & CDA: waarom is er snel antwoord nodig? Het is voor dit seizoen toch veel te laat? Beter heel goede argumentatie voorbereiden voor het volgende seizoen en dan een ferm positief besluit van de minister in de zomer om in (het niet bloeiende en dus ook niet door bijen bevlogen gewas) suikerbieten neonicotinoïden weer toe te laten als zaadbehandeling.
  Overigens heeft niet de Ctgb en niet de wetenschap tot een verbod geleid, maar de politiek! Daarom moet de politiek hier ook zijn verantwoording nemen en het oplossen.

 • propalm

  Als het over Glyfosaat gaat is Bertus altijd wel daar met een link.
  Ik heb vroeger al meerdere keren aangegeven dat iedereen met dergelijke linkjes kan komen aandraven. Ik zal er ook eentje geven:

  <> • propalm

  En nog eentje voor Bertus:
  <>

  Ik weet zeker dat Bertus als enige veel bijen ziet in de niet bloeiende suikerbieten...
  Neonicotinoidenverbod is een schande: nuttigen werden gespaard, schadelijke insecten niet. Het alternatief is alles kapotspuiten. Stop dus aub met het verspreiden van fake news. Het milieu zal u dankbaar zijn!

 • Gat

  En ik heb roundup en daarna nog velen malen een aardappelveld gespoten met op 2 meter afstand bijenkasten! Tsjah lomper kan eigenlijk niet. Heb niks gehoord van de imker. En aardappels bloeien wel bertus!!!

 • Henk Tennekes

  Minstens drie-kwart van de neonicotinoïde in de coating van het bietenzaad blijft achter in de bodem en komt door neerslag in het grond- en oppervlaktewater terecht, waarna het opgenomen kan worden door de flora. Daarmee wordt het landschap giftig voor insecten en zal de insectensterfte nog verder toenemen. Dat kunnen we ons echt niet permitteren, want we zijn al zo'n 80% van de insecten kwijt. We brengen daarmee het gehele ecosysteem in gevaar. Ik begrijp dat CDA en VVD zich willen inzetten voor de bietenboeren, maar de prijs die we voor het behoud van neonics zouden betalen is onaanvaardbaar.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.